Tudj meg többet!

vall form banner

Unod te is a mókuskerék életmódot?

Értesz valamihez, amit érvényesítenél, de nem tudod, hogy fogj hozzá? Jó helyen jársz ! Az Eternalbusiness Kft. segít elínditani ezen az úton.

A Közös munka megkezdéséhez szükségünk van arra , hogy megismerjünk és !

Kezdjünk is bele!

A váltakozási formák nagyban függenek a leendő vállalkozó igényeitől, ugyanis nem mindegyik forma lehet megfelelő pénzügyileg.

Ezért bemutatjuk ezeket nagy vonalakban, hogy milyen kötelezettséggel járnak, milyen előnyeik és hátrányik lehetnek. 

Rólunk

AD.M.SZ

Az adószámos magánszemély az Szja. tv. szerint olyan önálló tevékenység, amelyet adószám birtokában végezhetünk. Jellemzően az ingatlanbérbeadással foglalkozók, szálláshely adók, ügyvédek veszik igénybe ezt a vállalkozásformát.

Biztosított jogviszonyt nem hoz létre.

Bevételéről nyugtát, számlát bocsáthat ki, melyeket a SZJA bevallásban tud bevallani.

Adózás szempontjából választhatjuk a SZJA szerinti tételes ktg. elszámolást, valamint a 10% ktg.hányad szerinti adózást.

ÁFA szempontjából évi 12 millió forint ár bevételig választhatunk alanyi mentességet.

Iparűzési adó bevallása és megfizetése alól mentesül.

 

Szeretnél ennél többet is megtudni erről a vállalkozási formáról? Írj nekünk! (gomb)

Az egyéni vállalkozó, egyszemélyes tulajdonosa és tagja az egyéni vállalkozásnak. Folyamatos üzleti, gazdasági tevékenységet folytat. Az egyéni vállalkozás működését, szüneteltetését, megszűnését az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló törvény szabályozza.

Egyéni vállalkozó a 18. életévét betöltött, Magyar állampolgár, EU más tagállamának állampolgára és büntetlen előéletű, közügyek gyakorlásától nem eltiltott magánszemély lehet.

Egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozással rendelkezhet.

Felelőssége korlátlan, azaz a vállalkozás vagyonán túl, a magánszemély vagyonával is felel a vállalkozásából keletkező kötelezettségeiért.

A korlátlan felelősség miatt, nem lehet más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen is közreműködni a

vállalkozási tevékenységben.

Adózási formát az alábbiak közül választhat:

Fontos szempont, hogy meghatározzuk, hogy főállásban, vagy mellékállásban szeretnénk kiváltani az egyéni vállalkozásunkat, ugyanis mindegyik adózási formát nagyban befolyásolja, ha heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezünk, mert kevesebb adó és járulékfizetési kötelezettségünk lesz.

Iparűzési adó bevallására és befizetésére kötelezett. KATA adózási formánál lehetőségünk van egyszerűsített adófizetési lehetőségre.

 

Szeretnél ennél többet is megtudni erről a vállalkozási formáról? Írj nekünk! (gomb)

E.V
E

Egyéni céget az egyéni vállalkozásunkból hozhatunk létre, amely ügyvéd, vagy közjegyző megbízásával zajlik, aki létre hoz egy alapító okiratot és kérelmet nyújt be a Cégbírósághoz az átalakulásunkról.

A felelősség továbbra is korlátlan lesz, mint a korábbi egyéni vállalkozásunkban.

Egyéni cég mellett nem lehet olyan vállalkozás a tulajdonunkban, melyben a felelősségünk korlátlan, azonban adószámos magánszemélyként folytathatjuk tevékenységünket az egyéni cégünk mellett.

A nyereségadózás szempontjából a társasági adó hatálya alá tartozik. Ugyanakkor választhatja a KATA szerint történő adózást, amennyiben megfelel a törvényben leírtaknak.

ÁFA szempontjából választható az alanyi adómentesség évi 12 millió forintig.

Iparűzési adó tekintetében bevallási és befizetési kötelessége meg marad.

 

Szeretnél ennél többet is megtudni erről a vállalkozási formáról? Írj nekünk! (gomb)

Gazdasági társaságként kell bejegyeztetni a Cégbíróságon, melyet ügyvéd hajt végre az alapító okirat megírása után. Alapítását a Ptk. szabályozza.

A Kft. alapításához minimum 1 természetes, vagy jogi személy szükséges. Felelőssége, mint a nevében is olvashatjuk korlátolt, amely azt jelenti, hogy a tag/tagok csak a juttatott vagyoni betét értékének erejéig felel a társaság kötelezettségeiért.

Alapításához szükséges alaptőke követelmény 3 millió Ft, amely állhat vagyoni értékből, tárgyból és készpénzből is. A tagok szavazati joguk mértékét a cégbe bevitt eszközök arányában határozzák meg.

A tagok munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatják el a cég ügyvezetését, de ahhoz, hogy valaki ügyvezető lehessen, nem szükséges tagnak lennie.

Adózás szempontjából a Társasági adó hatálya alá esik.

ÁFA tekintetében választhatja az alanyi adómentességet évi 12 millió Ft ár bevételig.

 

Iparűzési adó bevallásra és megfizetésre köteles.

KFT
BT

A Bt. alapítása, a Cégbíróságra, ügyvéd által beküldött társasági szerződésben meghatározott módon, a Ptk. szabályozása alapján lehetséges.

Legalább két természetes vagy jogi személy szükséges az alapításához. Közülük egy beltag és egy kültag kiválasztása szükséges. A társasági szerződésben leírtak szerint, megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban töltheti be az ügyvezetői szerepet.

Alapítási tőke követelmény nincs meghatározva, akár 1000 Ft-tal is alapítható egy Betéti Társaság. A tagok szavazati joguk mértékét a cégbe bevitt eszközök arányában határozzák meg.

Cégen belül a beltagnak korlátlan, a kültagnak korlátolt a felelőssége.

A Bt. adózása a Társasági adó hatálya alá esik, de választhatja a KATA adózási formát, viszont ez nem jellemző.

ÁFA tekintetében választhatja az alanyi adómentességet évi 12 millió Ft ár bevételig.

 

Iparűzési adó bevallásra és megfizetésre köteles.

ZRT
NYRT

A részvénytársaságok a Cégbíróságon bejegyzett tőkeegyesítő gazdasági társasági forma. Alapítását, működését a Ptk. határozza meg.

Alapításához ügyvéd szükséges. Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.) alap tőke követelménye 5 millió Ft. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alap tőke követelménye 20 millió Ft. Mindkettő vállalkozási forma esetében lehet apport és vagyoni hozzájárulás is.

A rendelkezésre bocsátott érték fejében a tulajdonosok részvényt szereznek, amely a szavazati hányadukat határozza meg.

Legfőbb szervük a közgyűlés, mely dönt a 3 tagú igazgatóság megalakulásáról.

A részvénytársaság által kibocsátható részvényfajták:

 

·       törzsrészvény,

·       elsőbbségi részvény,

·       dolgozói részvény,

·       kamatozó részvény,

·       visszaváltható részvény.

 

Adózás szempontjából a társasági adó hatálya alá esik.

ÁFA tekintetében választhatja az alanyi adómentességet évi 12 millió Ft ár bevételig.

 

Iparűzési adó bevallásra és megfizetésre köteles.

A Szövetkezet, ügyvéd által, Cégbíróságon bejegyzett gazdasági társasági forma. Alapítását, megszűnését a Ptk. szabályozza.

Alapításához 7 természetes, vagy jogi személy szükséges, akiknek felelőssége korlátolt.

Alap tőke követelmény nincs, viszont mindegyik tagnak, függetlenül kinek mekkora vagyoni hozzájárulása van, a szavazati jogok egyenlőek.

A tagok 75%-a köteles személyesen közre működni a cég működésében. A jogi személyek száma nem haladja meg a 20%-ot a tagok között.

Alapítható határozott és határozatlan időre is, viszont, ha lejár a határozott időtartam és a tagok nem szavaznak meg új célt, illetve, ha a tagok száma 7 alá csökken és 6 hónap elteltével nem vesznek be új tagot, a Szövetkezet megszűnik.

Ügyvezetését, operatív irányítását a legalább 3 tagú igazgatóság látja el, amely dönt minden olyan ügyben, amely nem közgyűlési vagy felügyelő bizottsági hatáskörbe tartozik jogszabály, vagy a szövetkezet alapszabályában foglaltak szerint. A közgyűlés az igazgatóság elnökét és tagjait 5 évre választja meg.

Adózás szempontjából a Társasági adó hatálya alá esik.

ÁFA tekintetében választhatja az alanyi adómentességet évi 12 millió Ft ár bevételig.

 

Iparűzési adó bevallásra és megfizetésre köteles.

SZOV
CIV

A civil szervezetek közül a legismertebb az egyesület és az alapítvány.
Nem profit orientált vállalkozási forma, amely kizárólag a társadalmi célokat
szolgálja és bevételeit, nyereségét a tevékenységeik működésére használhatja
fel. Nem alakulhat át gazdasági társasággá.

Az Alapítvány

Az alapítvány alapításához minimum 1 természetes és/vagy 1 jogi személy
szükséges. Alap tőke követelmény nincs, vagyoni hozzájárulásokat az alapítok
határozzák meg, mely lehet pénzbeli és apport is.

Alapítható határozott (valamilyen cél eléréséig) és határozatlan ideig
is.

 

Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium, mely döntéseket hoz és
legalább 3 főből kell állnia.

Az Egyesület

Az egyesület minimum 10 fővel (természetes és/vagy jogi személy) alapítható. Elsődleges gazdasági tevékenységre nem hozhatjuk létre.

A tagok a tagdíj megfizetése után, saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület kötelezettségei után. Az egyesület az alapszabály elfogadásával jön létre, amely alapján gazdálkodik a vagyonával az abban foglalt cél elérése, tevékenység folytatása érdekében.

 

Adó szempontjából a civil szervezetek a társasági adó hatálya esnek, de csak a tevékenységeikből származó bevétel után kell adózniuk bizonyos feltételek mellett.

Mezőgazdasági őstermelő olyan magánszemély, amely mezőgazdasági termények termelése, állatok tenyésztése céljából végzett önálló tevékenység.

Mezőgazdasági őstermelő a 16. életévét betöltött magánszemél lehet, aki rendelkezik mezőgazdasági igazolvánnyal.

Meghatározott tevékenységeket folytathat.

Működését az Szja. tv. határozza.

A személyi jövedelemadózás szabályai belül választhatja a tételes költségelszámolás, az átalányadózás, illetve a 10% költséghányad szerinti adózást.

600 ezer Ft árbevétel alatt a kistermelő őstermelő adóbevallási kötelezettség alól mentesül. 4 millió Ft árbevétel alatt a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelő nemleges nyilatkozatot tehet.

ÁFA tekintetében választhatja az alanyi adómentességet évi 12 millió Ft ár bevételig.

Iparűzési adó bevallásra és megfizetésre köteles, viszont 600 ezer forintos bevétel alatt mentesül e kötelezettség alól.

MEZOG. OST

Amennyiben arra az elhatározásra jutunk, hogy gazdasági társaságot kívánunk alapítani valamilyen gazdasági tevékenység folytatására, fontos eldönteni, hogy kivel, milyen formában, milyen kezdő tőkével, hol, milyen eszközökkel kívánunk dolgozni. A gazdasági társaságok alapítása előtt mindig érdemes adózáshoz, pénzügyekhez értő szakemberek véleményét is kikérni, hiszen egy jogi személy megszüntetése mindig bonyolultabb és költségesebb, mint egy egyéni vállalkozásé, ugyanúgy, ahogy az alapítása, elindítása is. Hosszabb távú jövedelem, bevétel és költség kalkulációkat érdemes előtte végezni és az adózás területén is érdemes előre pár lehetőséget és eshetőséget végig venni adótanácsadó segítségével.