KÖZLEMÉNY

Az Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8442 Hárskút, Rákóczi F. utca 17., cégj.szám: 19-09-521028, adószám: 27336832-1-19) tagjai elhatározták a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésnek módosítását, valamint törzstőke emelését, új tag felvételét, valamint új ügyvezető kinevezését a jelenlegi ügyvezetők mellé.  Az Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai első alkalommal 2020. július 27. napján, második alkalommal 2020. augusztus 10. napján elfogadott határozatukkal döntöttek véglegesen.

Fentiek alapján az Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljáró ügyvezetőként, alulírott Kamondi Dániel, Takács Zsolt, Simon S. Benedek és Hoóz Levente Krisztián alábbi átalakulási közleményt tesszük közzé.

Közlemény:

Az Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8442 Hárskút, Rákóczi F. utca 17., cégj.szám: 19-09-521028, adószám: 27336832-1-19) tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Társaság tagjai 2020. augusztus 10. napján tartott tagok gyűlésén másodszor is határoztak a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződés módosításáról:

A Kft-be új tag került bevonásra Simon Soma Benedek személyében. A tulajdonrészek elosztása ezáltal 25% Kamondi Dánielnek, 25% Hoóz Levente Krisztiánnak, 25% Takács Zsoltnak, 25% Simon Soma Benedeknek leendő tagnak.

 

A társaság megemelte a törzstőkéjét 5.000.000 forinttal, azaz Ötmillió forinttal, így a törzstőke 8.000.000 forint, azaz Nyolcmillió forint lett.

 

A társaság Simon Soma Benedeket ügyvezetővé választotta, melynek kezdete: 2020.07.27. (munkaviszony keretein belül együttes aláírási jogosultsággal a jelenlegi ügyvezetők mellett).

 

Új tevékenységek felvétele:  5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

                                               5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

                                               4751 Textil-kiskereskedelem

                                               4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

                                               4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

                                               4771 Ruházati kiskereskedelem

                                               4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

                                               4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

                                               4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 

Tevékenységek kivétele:      4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

                                               1061 Malomipari termék gyártása

                                               1071 Kenyér, friss pékáru gyártása

                                               1072 Tartósított lisztes áru gyártása

                                               1073 Tésztafélék gyártása

                                               4724 Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem

                                               1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása

                                               1052 Jégkrém gyártása

                                               5610 Éttermi mozgó vendéglátás

                                               5629 Egyéb vendéglátás

                                               5630 Italszolgáltatás

 

A tagok a társasági szerződést a következők szerint módosították a tagok egyhangú határozatával:

 

·       Pótbefizetés előírható évente 2 alkalommal maximum 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értékben.

·       Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőlegről határozni, kizárólag a társaság taggyűlése.

·       A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a taggyűlés tartásával határozhat.

·       A társaság képviseletét az ügyvezetők munkaviszonyban látják el.

·       Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg. 

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

 

 Veszprém, 2020. augusztus 18.

 

 

Kamondi Dániel         Takács Zsolt               Hoóz Levente Krisztián         Simon Soma Benedek

ügyvezető                   ügyvezető                   ügyvezető                               ügyvezető

 

 

 

Eternal Business Kft.

JEGYZŐKÖNYV I.

az Eternal Business Kft. taggyűléséről

 

Amely Dr. Kiss András ügyvéd irodájában, 8200 Veszprém, Megyeháza tér 2. 1 em. 5/A. címen 2020. 07. hó. 27. nap.

 

Jelen vannak:             Kamondi Dániel tag

                                   Hoóz Levente Krisztián tag

                                   Takács Zsolt tag

Meghívottként:           dr. Kiss András ügyvéd

                                   Simon Soma Benedek leendő tag

 

Napirendi pont:          Törzstőke emeléséről a határozat

                                   Új tag felvétele a társasághoz

                                               Tevékenységi kör módosítás

                                   Társasági szerződés módosítás

 

Kamondi Dániel ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.

 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

 

2/2020.(július 27). számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.

 

A levezető elnök indítványozza, hogy a korlátolt felelősségű társaság tekintettel a társaság hosszútávú gazdasági céljaira, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján meghatározza, hogy a társaság törzstőkéjét 5.000.000 forinttal, azaz Ötmillió forinttal megemeli.

 

A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy nyilatkozzanak, hogy kívánnak-e új tagokat bevonni a gazdasági társaságba.

Valamennyi társasági tag akként nyilatkozik, hogy kíván új tagot bevonni a Kft.-be.

Egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozat született.

 

 

3/2020.(július 27). számú határozat

A taggyűlés tudomásul vette, hogy a tagok kívánnak más személyt bevonni a Kft-be Simon Soma Benedek személyében. A tulajdonrészek elosztása ezáltal 25% Kamondi Dánielnek, 25% Hoóz Levente Krisztiánnak, 25% Takács Zsoltnak, 25% Simon Soma Benedeknek leendő tagnak.

 

A levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Eternal Business Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint. Az Eternal Business Kft. jegyzett tőkéje az emelés után 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint. Ezért ezt kell alapul venni a határozat meghozatalához.

 

 

4/2020.(július 27). számú határozat

A társaság valamennyi tagja egyetért a társaság törzstőkéje megemelésével. A taggyűlés egyhangú határozattal elhatározza a társaság törzstőke emelését 5.000.000 forinttal, azaz Ötmillió forinttal.

 

A taggyűlés rögzíti, hogy a társaság törzstőkéje teljes egészében befizetésre (rendelkezésre bocsátásra) kerül.

 

 

Befizetés felosztása:

            Kamondi Dániel                     1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje: 1.000.000,-Ft)

            ügyvezető, tulajdonos

 

            Takács Zsolt                           1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje: 1.000.000,-Ft) 

            ügyvezető, tulajdonos

 

            Hoóz Levente Krisztián         1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje: 1.000.000,-Ft)

            ügyvezető, tulajdonos 

 

            Simon Soma Benedek             2.000.000,- Ft

            leendő ügyvezető (együttes, kezdete: 2020.07.27.), tulajdonos 

 

 

5/2020.(július 27). számú határozat

A taggyűlés tudomásul vette a tagok döntését, miszerint a Kft. törzstőkéjét 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forintban határozzák meg. A taggyűlés meghatározta, hogy Kamondi Dániel törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Takács Zsolt törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Hoóz Levente Krisztián törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Simon Soma Benedek törzsbetétje 2.000.000 Ft. A taggyűlés határozott Simon Soma Benedek ügyvezetővé választásáról, melynek kezdete: 2020.07.27. (munkaviszony keretein belül együttes aláírási jogosultsággal a jelenlegi ügyvezetők mellett).

 

A levezető elnök indítványozza, hogy a társaság tevékenységi körét az alábbiak szerint módosítsák:

 

Új tevékenységek felvétele:    5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

                                               5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

                                               4751 Textil-kiskereskedelem

                                               4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

                                               4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

                                               4771 Ruházati kiskereskedelem

                                               4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

                                               4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

                                               4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 

Tevékenységek kivétele:         4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

                                               1061 Malomipari termék gyártása

                                               1071 Kenyér, friss pékáru gyártása

                                               1072 Tartósított lisztes áru gyártása

                                               1073 Tésztafélék gyártása

                                               4724 Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem

                                               1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása

                                               1052 Jégkrém gyártása

                                               5610 Éttermi mozgó vendéglátás

                                               5629 Egyéb vendéglátás

                                               5630 Italszolgáltatás

 

6/2020.(július 27). számú határozat

A tagok a tevékenységi kör módosítását az alábbiak szerint határozták meg egyhangúlag hozott döntéshozatallal:

 

Új tevékenységek felvétele:  5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

                                               5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

                                               4751 Textil-kiskereskedelem

                                               4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

                                               4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

                                               4771 Ruházati kiskereskedelem

                                               4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

                                               4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

                                               4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 

Tevékenységek kivétele:      4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

                                               1061 Malomipari termék gyártása

                                               1071 Kenyér, friss pékáru gyártása

                                               1072 Tartósított lisztes áru gyártása

                                               1073 Tésztafélék gyártása

                                               4724 Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem

                                               1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása

                                               1052 Jégkrém gyártása

                                               5610 Éttermi mozgó vendéglátás

                                               5629 Egyéb vendéglátás

                                               5630 Italszolgáltatás

 

A levezető elnök indítványozza, hogy a társasági szerződés eddig nem értintett pontjait az alábbiak szerint módosítsák:

 

·       Pótbefizetés előírható évente 2 alkalommal maximum 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értékben.

·       Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőlegről határozni, kizárólag a társaság taggyűlése.

·       A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a taggyűlés tartásával határozhat.

·       A társaság képviseletét az ügyvezetők munkaviszonyban látják el.

·       Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg. 

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

 

7/2020.(július 27). számú határozat

A tagok a társasági szerződést a következők szerint módosítják a tagok egyhangú határozatával:

 

·       Pótbefizetés előírható évente 2 alkalommal maximum 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értékben.

·       Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőlegről határozni, kizárólag a társaság taggyűlése.

·       A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a taggyűlés tartásával határozhat.

·       A társaság képviseletét az ügyvezetők munkaviszonyban látják el.

·       Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg. 

·       A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

 

További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.

 

K.m.f.

 

 

 

 

  …………………………………               ………………………………………….    

Kamondi Dániel                              Takács Zsolt                           Hoóz Levente Krisztián

 

 

 

 

  …………………………………  

 Simon Soma Benedek

 

 

Ellenjegyezte és a jegyzőkönyvet vezette Veszprém 2020. ___________-én:

 

 

 

dr. Kiss András ügyvéd

 

 

A Fenti okiratot készítettem és ellenjegyzem Veszprém,2020.07.27,. napján Dr. Kiss András ügyvéd (8230 Balatonfüred, Ibolya utca 6/A, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 19-018573, KASZ száma:36063072)

JEGYZŐKÖNYV I.

az Eternal Business Kft. taggyűléséről

 

Amely Dr. Kiss András ügyvéd irodájában, 8200 Veszprém, Megyeháza tér 2. 1 em. 5/A. címen 2020. augusztus. hó. 10. nap.

 

Jelen vannak:             Kamondi Dániel tag

                                   Hoóz Levente Krisztián tag

                                   Takács Zsolt tag

Meghívottként:           dr. Kiss András ügyvéd

                                   Simon Soma Benedek leendő tag

 

Napirendi pont:          Törzstőke emeléséről a határozat

                                   Új tag felvétele a társasághoz

                                   Tevékenységi kör módosítás

                                   Társasági szerződés módosítás

 

Kamondi Dániel ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.

 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

 

8/2020. (augusztus 10.). számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.

 

A levezető elnök ismerteti a Cégbíróság 13-as sorszámú végzését. Szükséges ennek megfelelően pontosított szöveggel elfogadni a társasági szerződést, a tagjegyzéket, illetve a törzstőke emeléséről hozott 3/2020 (július 27.) határozott pontosítani szükséges annak megjelölésével, hogy a törzstőke emelés készpénz befizetésével teljesítik a tagok.

 

9/2020. (augusztus 10.). számú határozat

A taggyűlés egyhangú döntéssel meghozott határozattal a cég tagjegyzékét kijavítja, a társasági szerződés javított egységes szerkezetű szövegét elfogadja, és a határozatban erősíti meg, hogy a cég törzstőke emelése is kizárólag készpénz befizetésével történik, és a tagjegyzéknek megfelelően a tagok törzsbetétei kizárólag készpénzből áll.

 

További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.

 

K.m.f.

 

 

  …………………………………               ………………………………………….    

Kamondi Dániel                              Takács Zsolt                           Hoóz Levente Krisztián

 

 

  …………………………………  

 Simon Soma Benedek

A Fenti okiratot készítettem és ellenjegyzem Veszprém,2020.08.10,. napján Dr. Kiss András ügyvéd (8230 Balatonfüred, Ibolya utca 6/A, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 19-018573, KASZ száma:36063072).

Tagjegyzéke

Az Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény 3:197§ (2) bekezdése alapján 2020.07.24. napján. 

A társaság tagjai és törzsbetéteik mértéke

1.      Takács Zsolt (Veszprém, 2000. november 27. An: Horváth Tünde adóigazgatási száma: 8489082286)8183 Papkeszi, Fő utca 114. szám alatti lakos törzsbetéte 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint készpénz.

2.      Hoóz Levente Krisztián (Veszprém, 1996. augusztus 28. An: Miklós Zsuzsanna adóigazgatási száma: 8473562089)8183 Papkeszi, Hársfa utca 15. szám alatti lakos törzsbetéte 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint készpénz.

3.      Kamondi Dániel (Veszprém, 1999. május 7. An: Kovács Erika Ilona adóigazgatási száma: 8483382164)8442 Hárskút, Rákóczi utca 17. szám alatti lakos törzsbetéte 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint készpénz.

4.      Simon Soma Benedek (Veszprém, 2000. szeptember 21. An: Lélek Andrea adóigazgatási száma: 8488410093)8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23. 2. em. 3. a. szám alatti lakos  törzsbetéte 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint készpénz.

 

törzstőke összesen:      8.000.000-Ft azaz Nyolcmillió forint.

 

A pótbefizetés és mellékszolgáltatások

A tagot pótbefizetési kötelezettség terheli, mellékszolgáltatást nem vállal.

Az üzletrészek átruházásának korlátozása

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.  Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

 

Veszprém, 2020. 07. 27.

——————————        ——————————-                                  

Takács Zsolt ügyvezető                 Hoóz Levente Krisztián ügyvezető

 

——————————        ——————————-                                 

 

Kamondi Dániel ügyvezető              Simon Soma Benedek ügyvezető

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Eternal Business Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:  Eternal Business Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:                                

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:                             

1.3. A társaság székhelye: 8442 Hárskút, Rákóczi utca 17.

A társaság székhelye

 1. a) egyben a központi ügyintézés helye is.
 2. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i): 

1.5. A társaság fióktelepe(i): 

 1. A társaság tagjai

2.1. Név: Takács Zsolt

Lakcím: 8183 Papkeszi, Fő utca 114.

Cégnév (név):          

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):                                                        

Székhely:                                                                                                                                    

Képviseletre jogosult neve:                                    

Lakcím:            

2.2. Név:Hoóz Levente Krisztián

Lakcím: 8183 Papkeszi, Hársfa utca 15.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:                                                                                                                                    

Képviseletre jogosult neve:                                   

Lakcím:         

2.3. Név: Kamondi Dániel

Lakcím: 8442 Hárskút, Rákóczi utca 17.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:                                                                                                                                    

Képviseletre jogosult neve:                                       

Lakcím:             

2.4. Név: Simon Soma Benedek

Lakcím: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23.  2. em. 3. a.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:                                                                                                                                    

Képviseletre jogosult neve:                                     

Lakcím:             

 1. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

7022 Üzletviteli, egyéb bevetési tanácsadás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

7021 PR, kommunikáció

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

8559 Mns egyéb oktatás

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6201 Számítógépes programozás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

7311 Reklámügynöki tevékenység

7410 Divat-, formatervezés

4791 Csomagküldő, internetes kereskedelem

7010 Üzletvezetés

4776 Disznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

4751 Textil-kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

4771 Ruházat kiskereskedelem

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4781 – Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 1. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

 a) határozatlan.

b) határozott, -ig.

A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 8.000000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint, amely

 1. a) 8000000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint készpénzből,
 2. b) Ft, azaz…………………………….. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …… százaléka.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

 1. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): Takács Zsolt

Törzsbetét összege: 2.000.000 Ft.

Törzsbetét összetétele:

 1. a) Készpénz 2.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

 1. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ……………………………………………………………..   értéke: …………….  Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Hoóz Levente Krisztián

Törzsbetét összege: 2.000.000 Ft.

Törzsbetét összetétele:

 1. a) Készpénz 2.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

 1. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ……………………………………………………………..   értéke: …………….  Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Kamondi Dániel

Törzsbetét összege: 2.000.000 Ft.

Törzsbetét összetétele:

 1. a) Készpénz 2.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

 1. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ……………………………………………………………..   értéke: …………….  Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Simon Soma Benedek

Törzsbetét összege: 2.000.000 Ft.

Törzsbetét összetétele:

 1. a) Készpénz 2.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

 1. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ……………………………………………………………..   értéke: …………….  Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

 1. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

 1. a) pótbefizetést előírhat.
 2. b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ……………………………………….  2.000.000,-Ft.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

7.4. A pótbefizetés legfeljebb

 1. a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
 2. b) üzleti évenként 2 alkalommal

írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

 1. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész

 1. a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
 2. b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

 1. üzletrész 25 %

Név (Cégnév): Takács Zsolt

 1. üzletrész 25 %

Név (Cégnév): Hoóz Levente Krisztián

 1. üzletrész 25 %

Név (Cégnév): Kamondi Dániel

 1. üzletrész 25 %

Név (Cégnév): Simon Soma Benedek

 1. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.  Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére

 1. a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
 2. b) jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

 1. a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
 2. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen

 1. a) az üzletrész átruházható.
 2. b) az üzletrész nem ruházható át.

 

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

 1. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.2. Az eredmény a tagok között

 1. a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
 2. b) az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév): Takács Zsolt

Arány: 25 %

Név (Cégnév): Hoóz Levente Krisztián

Arány:25 %

Név (Cégnév): Kamondi Dániel

Arány: 25 %

Név (Cégnév):Simon Soma Benedek

Arány:25 %

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki

 1. a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.
 2. b) a tárgyév ………………….. hónap …… napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

 1. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

 1. a) taggyűlés tartásával
 2. b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

11.3. A taggyűlést évente

 1. a) legalább egyszer
 2. b) ………………………………………………………………. …………. hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság

 1. a) székhelyére vagy telephelyére.
 2. b) …………………………………………………………………………………………………… címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): Takács Zsolt

szavazatszám: 100 arány: 25 %

Név (Cégnév): Hoóz Levente Krisztián

szavazatszám: 100 arány: 25 %

Név (Cégnév): Kamondi Dániel

szavazatszám: 100 arány: 25 %

Név (Cégnév): Simon Soma Benedek

szavazatszám: 100 arány: 25 %

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

 1. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

       Név:Takács Zsolt

Lakcím: 8183 Papkeszi, Fő utca 114.

Cégnév (név):      

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):                                                    

Székhely:                                                                                                                                   

Képviseletre jogosult neve:                                                                            

Lakcím:            

Az ügyvezetői megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 7.

A megbízatás lejárta:                           

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12.2. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

       Név:Hoóz Levente Krisztián

Lakcím: 8183 Papkeszi, Hársfa utca 17.

Cégnév (név):           

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):                                                    

Székhely:                                                                                                                                   

Képviseletre jogosult neve:                                                                          

Lakcím:           

Az ügyvezetői megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:2020. február 7.

A megbízatás lejárta:                             

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12.3. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

       Név:Kamondi Dániel

Lakcím: 8442 Hárskút, Rákóczi utca 17.

Cégnév (név):          

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):                                               

Székhely:                                                                                                                                   

Képviseletre jogosult neve:                                                                          

Lakcím:       

Az ügyvezetői megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 7.

A megbízatás lejárta:                               

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12.4 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

       Név: Simon Soma Benedek

Lakcím: . 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23. 2. em. 3. a.

Cégnév (név):         

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):                                                         

Székhely:                                                                                                                                   

Képviseletre jogosult neve:                                                                        

Lakcím:           

Az ügyvezetői megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:  2020. július 27.

A megbízatás lejárta:                               

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

 1. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

 1. a) sor kerülhet.
 2. b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:      

Lakcím:           

Kinevezés kezdő időpontja:                               

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

 1. a) biztosíthat.
 2. b) nem biztosíthat.
 3. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:     

Név: 

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

 1. a) Név: Takács Zsolt

és

Név: Hoóz Levente Krisztián

és

Név: Kamondi Dániel

és

Név: Simon Soma Benedek

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 1. b) Név:

és

Név:      

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 1. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

 1. a) sor kerül.
 2. b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:     

Lakcím:          

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:                                                                                                                                    

A megbízatás lejárta:

Név:     

Lakcím:      

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:                                                                                                                                    

A megbízatás lejárta:

Név:

Lakcím:           

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:                                                                                                                                    

A megbízatás lejárta:

 1. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:            

Kamarai nyilvántartási száma:                                                                                                                                    

Cégnév:

Cégjegyzékszám: 

Székhely:                                                                                                                                    

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:           

Helyettes könyvvizsgáló neve:                                                                                                                                    

Lakcím:          

A megbízatás kezdő időpontja:                                                                                                                                    

A megbízatás lejárta:

 1. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

 1. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

 1. a) a Cégközlönyben
 2. b) a társaság honlapján elérhetősége: https://eternalbusiness.hu

tesz eleget.

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Veszprém, 2020. július 27.

Tagok aláírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………

        Név: Takács Zsolt

………………………………………………………………………………………………………………………………

        Név: Hoóz Levente Krisztián

………………………………………………………………………………………………………………………………

        Név: Kamondi Dániel

………………………………………………………………………………………………………………………………

        Név: Simon Soma Benedek

A fenti okiratot készítettem és ellenjegyzem Veszprém, 2020. július 27. napján Dr. Kiss András ügyvéd (8230 Balatonfüred, Ibolya utca 6/A, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 19-018573, KASZ száma: 36063072.)

                                                                                                          ……………………………………

                                                                                                         Dr. Kiss András ügyvéd

Letölthető dokuentumok: